Re: Przechowywanie samochodu na świeżym powietrzu

Jeździć przynajmniej raz w tygodniu (choćby 5-10 kilometrów), na pewno nie przykrywać żadną płachtą, bo wilgoć + ciepło (od słońca) to idealne warunki dla korozji.

Głupie pytanie: skoro samochód ma być użytkowany raz na dwa miesiące, to dlaczego przy szukaniu garażu ograniczać się do okolicy?